Sýrie aneb dříve turisticky oblíbené letovisko

 

Syria_Palmyra (Tadmor)_SS_OPISSýrie patří k zemím Blízkého východu a spadá do území bývalé Mezopotámie. Republikou protékají známé asijské řeky, Tigris a Eufrat. Celé území je většinou vyprahlé, na východě se rozprostírá velká poušť se sopečnými masivy, zelené a rozkvetlé je pouze středomořské pobřeží. Zdejší lid je pohostinný i příjemný, přestože je negramotný a celá země je obyvatelstvem Západu považována za teroristický ráj.

Turisté do Sýrie moc nejezdí, přitom je tady hodně co poznávat. Je to dáno nespočtem starověkých památek a středověkých křižáckých hradů.

Damašek – hlavní město. Spolu s na severu položeným Allepem soupeří o nejdéle nepřetržitě obývané město na zemi. Velice rušné město s množstvím památek, z nichž většina je na seznamu UNESCO, a také typickými místními krytými trhy, nazývanými suky. Město je obklopené vrchem Kassjun a oázami. Hlavní památkou je Umajjovská mešita, její stavba trvala 10 let a je pokládána za zázrak. Vprostřed mešity se nachází 36 metrů vysoká kopule, pod níž se může najednou modlit až 7000 věřících. Muslimové věří, že až nastane poslední soud, přijde Ježíš na zem právě po jednom z minaretů. Slouží jako poutní místo křesťanů i muslimů. Další pamětihodností je citadela stojící na místě původní římské pevnosti. Z 18. st. pochází palác al-Azem sloužící jako rezidence pro guvernéra Paši al-Azema. Dnes tu můžete navštívit muzeum umění.

Zajímavosti o pojmenování města:

Aramejsky Diameshk = „šumění vody“.

Dam-Shak = krvavá díra. Na vrchu Kassjun se totiž odehrála první bratrovražda v dějinách lidstva. Právě zde zabil Kain svého bratra Ábela.

Legendy o městě:

Jediný Damašek se za potopy světa vznášel rozkvetlý na vlnách.

Na vrchu Kassjun spatřil světlo světa Abraham a poslední odpočinek tu našel Mojžíš.

V kotlině pod vrchem Kassjun se ukrýval Josef s Marií a Ježíšem před Herodem.

Palmýra – neboli pouštní ráj, oáza. Pochází z 19. st. př. n. l., její stavební rozvoj nastal za doby, kdy byla římskou kolonií.  Je známá jako město královny Zenobie. V současnosti jsou zde povětšinou ruiny (např. amfiteátr, kde se dodnes pořádají festivaly), za nimiž na kopci stojí několik kamenných pohřebních věží. Ty jsou také součástí místního Údolí hrobek. Severně od něj se na vysoké hoře nachází mohutný hrad Kala’at al-Hosn, což je nejlépe zachovalý křižácký hrad na světě. Nově vystavené město mimo území ruin se nazývá Tadmor.

Bosra – bývalé hlavní město římské provincie. Město sloužilo jako významná zastávka karavanů při cestě do Mekky. Město bylo v 1. st. hlavním centrem Nabatejců, kteří vybudovali v Jordánsku známé město Petra. Hlavní památkou je zachovalý římský amfiteátr z 2. st. Celé je postaveno pod úrovní okolního terénu. Hlavní ulicí je dlážděné decumanum.

Hama – nachází se tu jedinečná vodní kola nazývaná norie. Voda, čerpaná z velkých hloubek, je následně používána k zavlažování. Na základě vykopávek bylo zjištěno, že pochází už ze 7. st. Do dnešních dob se jich dochovalo 16.

Aleppo – nejevropštější evropské město. Nachází se zde naproti pevnosti hammam Jalbugha al-Nasri, lázně, které jsou výjimečné tím, že je mohou navštěvovat ženy. Navíc je architektonickou chloubou města. Některé části zdejšího suku, trhu, pochází ze 13. st. Nejvýznamnějšími křesťanskými svatostánky jsou maronitská katedrála a římsko-katolický kostel.

Tzv. mrtvá města – jsou na polovině cesty z Hamy do Aleppu. Nejezdí zde žádná veřejná doprava. Pochází z byzantské doby, ale z neznámého důvodu byla opuštěna. Domy jsou zde zachovalé po několik staletí. Jedním z nejzachovalejších měst je Serdžíla, přestože je opuštěna už 15 století. Další město Bauda je zajímavé zvláštními hrobkami s pyramidovou střechou. Stará al-Bara, rozprostírající se za novou al-Barou není tak zachovalá jako Serdžíla. Dodnes nabízí dobrou úrodu oliv a vína. Opuštěna byla ve 12. st. po zemětřesení.